2021: Isten oikoszának megújítása

A Teremtés hetét 2021-ban szeptember 26. és október 3. között ünnepeljük.

Idei témánk:
Isten oikoszának megújítása
"Hol laksz?" (Jn 1,38)

Szervezzünk programokat a Teremtés hetére!

Szervezzünk programokat a Teremtés hetére!

Az Ökumenikus Teremtésvédelmi Munkacsoport tagjaiként hívjuk az egyházi közösségeket, hogy a tavalyi évhez hasonlóan a Teremtés hete alkalmából, 2021. szeptember 26-e és október 3-e között szervezzenek helyi teremtésvédelmi megmozdulásokat!

Köszöntő

Ami a legalapvetőbb és a legkézenfekvőbb, azzal szoktunk a legkevesebbet törődni. Minden eszmerendszer a maga módján fejezi ki ezt a felismerést, aszerint, ahogyan a problémát érzékeli. Heidegger szerint „létfelejtésben” élünk, és a létezésre magára kellene újra és újra rákérdeznünk. Jézus Krisztus pedig nemcsak saját kortársait, hanem minden kor emberét a szeretet Istenével akarja újra élő kapcsoltba hozni: azzal, akiben mindnyájan „élünk, mozgunk és vagyunk” (vö. ApCsel 17, 24).