Teremtés hete 2019

2019-ben a magyarországi egyházak a Teremtés hetét

szeptember 29. és október 6. között

tartják meg. Témája: Hála és felelősség.

Alapigéje a Filippiekhez írt levél 4. fejezetének 4-7. versei:

Köszöntő

Ami a legalapvetőbb és a legkézenfekvőbb, azzal szoktunk a legkevesebbet törődni. Minden eszmerendszer a maga módján fejezi ki ezt a felismerést, aszerint, ahogyan a problémát érzékeli. Heidegger szerint „létfelejtésben” élünk, és a létezésre magára kellene újra és újra rákérdeznünk. Jézus Krisztus pedig nemcsak saját kortársait, hanem minden kor emberét a szeretet Istenével akarja újra élő kapcsoltba hozni: azzal, akiben mindnyájan „élünk, mozgunk és vagyunk” (vö. ApCsel 17, 24).