Kálvin Kiadó válogatás

A könyvek megvásárolhatók a Kálvin Kiadó honlapjáról
További információért kattintson a kis képre! 

 

Czövek Tamás

Teremtés és misszió
Isten győzelme a káosz felett

 

A/5; 144 oldal; kartonkötés, 950 Ft

„A teremtés témája a Biblia első lapjától az utolsóig végigkíséri az olvasót… Milyen Isten az, aki a világot teremtette? Milyen segítséget kap az egyház a teremtés értelmezéséből missziójához, küldetéséhez? Ezekre a kérdésekre igyekeztem választ adni” – írja a szerző, s a kiadóval együtt reméli, hogy e könyvvel missziói céljaik, evangélizációs és istentiszteleti gyakorlatuk mélyebb átgondolására bátoríthatja majd a gyülekezeteket.

(Kálvin Kiadó, 2007)

 

Michael Welker

Teremtés és valóság

A/5, 144 oldal; kartonkötés; 1300 Ft

A könyv azzal a szándékkal mutat rá több területen a problémákra, hogy a teológiai „teremtést” illető, beidegződött ismereteink gondolatmenetéből kizökkentsen. A bibliai hagyományhoz igazodva, többek közt a következő kérdéseket veti fel: Miért félrevezető, ha Isten teremtésbeli tevékenységét csupán kizárólagos értelemben vett „létrehozásnak” vagy „okozásnak” tekintjük? Miért tévedés a teremtettség és a természet azonosítása? Miért szükséges, éppen a teremtettség veszélyeztetettsége miatt, sürgősen kialakítani a bűn nem morális új felfogását?

(Kálvin Kiadó, 2007)

 

Béres Tamás (szerk.)

Történet – metafora – párbeszéd

Előadások, írások és beszélgetések a tudomány, hit és vallás kapcsolatáról

A/5 méret, 300 oldal, kartonkötés, 2500 Ft

A Jesenius Központ kötete az elmúlt évek konferenciáinak és kerekasztal-beszélgetéseinek válogatott anyagát tartalmazza. Az itt olvasható írások szerzői mindannyian lehetségesnek és fontosnak tartják a tudományos gondolkodás és a vallásos hit párbeszédét.

(Kálvin Kiadó, 2009)

 

Kodácsy Tamás (szerk.)

Kompetencia, kompatibilitás, kooperáció

Jesenius Konferencia 2005

A/5; 168 oldal; kartonkötés; ára: 1400 Ft

A Tudomány és Hit Jesenius Központ első konferenciakötete ez a könyv. Célunk az volt, hogy a természettudósok, filozófusok és teológusok a maguk szakterületének egy-egy kérdéséről úgy beszéljenek, hogy a másik szakember is megértse, illetve saját gondolataiba beépítse a megértett gondolatot.

(Kálvin Kiadó, 2006)

 

Végh László

Természettudomány és vallás

A/5; 232 oldal; kartonkötés; ára: 1200 Ft

A kétféle, történelmet alakító gondolkodásmód, világnézet ellentétének feloldásával könnyebben boldogulnánk a világ politikai, gazdasági összeütközéseinek válságkezelésében is, állítja a neves atomfizikus, aki sem a vallást tudománytalannak tartó, anyagelvű nézetekkel, sem a Biblia csillagászati, földrajzi, történelmi, élettani kijelentéseit hittételként beállítókkal nem ért egyet. Az e témában 1995 óta a debreceni Kossuth Lajos Egyetemen általa megtartott előadások anyagából állította össze mostani könyvét.

(Kálvin Kiadó, 2002)

Arnold Benz

Az univerzum jövője

Véletlen, káosz, Isten?

A/5; 212 oldal; kartonkötés; 1100 Ft

A szerző az asztrofizika professzora a Svájci Szövetségi Technológiai Intézetben. Könyvében, összehasonlítva a legújabb tudományos magyarázatokat a szentírási kijelentésekkel, négy témával foglalkozik: az univerzum és az idő keletkezése, az ősrobbanás és a teremtés kérdésének kapcsolata; miképpen észleli a fizika a valóságot, a világ megismerhetősége, magárahagyatottsága és a gondviselés titka, észlelhetősége; az élet, halál és szenvedés, az univerzum „újkeletű” kérdései; végül az univerzum jövője, a tudomány és a vallásos hit alternatívái.

(Kálvin Kiadó, 2001)

 

Vladimir Vukanovic

Tudomány és hit

Világhírű tudósok Istenről

A/5; 124 oldal; kartonkötés; 580 Ft

A kötet a tudomány és a hit elfeledett összhangját kívánja helyreállítani, ráébresztve az olvasót, hogy a természet törvényeit vizsgáló reáltudományokban épp olyan közel lehet Isten, mint a közvetlen az emberrel foglalkozó szaktudományokban.

(Kálvin Kiadó, 1998)

 

Bolyki János

Teremtésvédelem”

Ökológiai krízisünk teológiai megközelítése

A/5; 240 oldal; kartonkötés; 1500 Ft

A tudományos-technikai civilizáció – amellett hogy nagyon sokat is adott az emberiségnek – vezetett el a természeti környezet veszélyeztetettségéhez, részben pusztulásához. Az emberi gondolkodásmódnak, kultúrának változtatnia kell a krízisbe jutott civilizáción. Így jutunk a vallás, közelebbről a bibliai vallások szerepéhez vagy lehetőségeihez az ökológiai krízis gyógyításában.

(Kálvin Kiadó, 1999)

 

Dr. Török Tibor

Istenhit és természettudomány

Egy öreg tanár hitvallása

Ak/40; 236 oldal; kartonkötés; 560 Ft

Mi az ember a természetben? Semmi a végtelenséghez, minden a semmihez viszonyítva, közép a semmi és a minden között. Végtelen messze van tőle, hogy felfogja a szélsőségeket, a dolgok végcélja és léte rejtve van számára, mert egyaránt képtelen meglátni a semmit, amelyből vétetett, és a végtelent, amelyben elmerül.

(Kálvin Kiadó, 1996)